Ydelser

Professionel rådgivning og værdiskabende løsninger inden for


HR, KVALITETS-, MILJØ-, ARBEJDSMILJØ- OG SUNDHEDSLEDELSE 


EXCELLENTOR > YDELSER

VI TILBYDER


Med afsæt i virksomhedens eksisterende ledelsessystemer, rådgiver og assisterer Excellentor jer med udgangspunkt i  jeres unikke forhold og behov og skaber værdiskabende individuelle løsinger med forankring i best practise.


Excellentor gennemfører værdibaserede interne audits for at verificere, at virksomhedens arbejdsgange opfylder kravene i ledelsessystemet. Hvis det ønskes medvirker vi også gerne ved ekstern audit udført af f.eks. kunder eller certificerende organ. Vi anvender kun auditorer, der har gennemført uddannelsen som Lead Auditor.
KVALITET


Excellentor tilbyder værdiskabende rådgivning inden for kvalitetsledelse. Vi tager afsæt i de kvalitetsfremmende initiativer og de ledelsessystemer, som allerede eksisterer i jeres virksomhed og rådgiver jer med udgangspunkt i lige netop jeres forhold og behov. Vi arbejder ud fra en både analytisk og praktisk tilgang til kvalitetsledelse med afsæt i bl.a. standarden for kvalitetsledelse ISO 9001, ligesom vi arbejder med kobling til virksomhedens øvrige ledelsessystemer, f.eks. et miljøledelsessystem.

 

Excellentor rådgiver inden for alle aspekter af kvalitetsledelse, herunder f.eks. fastlæggelse af mål, politikker og handlingsplaner samt gennemførelse af GAP-analyse af virksomhedens nuværende kvalitetsindsats i forhold til den strategiske målsætning.

 

Vi assisterer ved udarbejdelse af procedurer og instruktioner ligesom vi medvirker ved gennemførelse af værdibaserede interne audits, uddannelse og træning af medarbejdere, eventuel certificering m.v.


 


MILJØ


Excellentor tilbyder rådgivning inden for miljøledelse. Med udgangspunkt i standarden for miljøledelse ISO 14001 og de tiltag, som allerede er implementeret i jeres virksomhed, rådgiver Excellentor jer i forhold til lige netop jeres specifikke miljørelaterede faktorer og behov. Vi arbejder ud fra en analytisk og praktisk tilgang til miljøledelse med afsæt i forankring i og kobling til virksomhedens øvrige ledelsessystemer, f.eks. kvalitets- eller arbejdsmiljøledelsessystemer.

 

Excellentor rådgiver inden for alle aspekter af projektledelsen omkring implementering af miljøledelse herunder f.eks. fastlæggelse af mål, politikker og handlingsplaner samt gennemførelse af GAP-analyse af virksomhedens nuværende miljøindsats i forhold til den strategiske målsætning.

 

Excellentor assisterer ved udarbejdelsen af procedurer og instruktioner ligesom vi medvirker ved gennemførelse af værdibaserede interne audits, uddannelse og træning af medarbejdere, eventuel certificering m.v.


ARBEJDSMILJØ/HR


Excellentor tilbyder sparring omkring strategisk arbejdsmiljøledelse. Med afsæt i jeres eksisterende arbejdspladsvurderinger tager vi afsæt i de ledelsessystemer, som allerede eksisterer i jeres virksomhed og rådgiver jer med udgangspunkt i lige netop jeres forhold og behov. Vi arbejder ud fra en både analytisk og praktisk tilgang til arbejdsmiljøledelse med afsæt i bl.a. standarden for arbejdsmiljøledelse ISO 45001 ligesom vi arbejder med kobling til virksomhedens øvrige ledelsessystemer.


Excellentor rådgiver inden for alle aspekter af arbejdsmiljøledelse og assisterer med bl.a. fastlæggelse af strategier, mål, politikker og handlingsplaner. Har I problemer med det psykiske arbejdsmiljø, højt sygefravær, misbrugsproblematikker etc. bistår vi ved kortlægning ligesom vi f.eks. kan assistere som moderatorer i forbindelse med etablering af eventuelle arbejdsmiljøsundhedskredse (AMSK).


SUNDHED/HR


Excellentor tilbyder sparring omkring strategisk sundhedsledelse. Vi tager afsæt i de sundhedsfremmende aktiviteter og de ledelsessystemer, som allerede eksisterer i jeres virksomhed og rådgiver jer med udgangspunkt i lige netop jeres forhold, ønsker og behov. Vi arbejder ud fra en både analytisk og praktisk tilgang til sundhedsledelse med afsæt i f.eks. standarden for sundhedsledelse DS 10001:2010, ligesom vi arbejder med kobling til virksomhedens øvrige ledelsessystemer, såsom kvalitets-, miljø- og/eller arbejdsmiljøledelsessystemer.

 

Excellentor rådgiver inden for alle aspekter af sundhedsledelse og assisterer med bl.a. fastlæggelse af strategier, mål, politikker og handlingsplaner samt evalueringsparametre for virksomhedens samlede sundhedsfremmende aktiviteter m.v.


På det mere operationelle plan tilbyder vi udover bistand ved udvælgelse af eventuel leverandør af sundhedsordning, kompetent sundhedscoaching inden for KRAMS-området (Kost, Rygning, Alkohol, Motion og Stress) herunder rygestop-kurser, alkoholrådgivning, inspirationsforedrag i forbindelse med f.eks. kick off og meget mere.

Copyright © All Rights Reserved